2018-05-25

Stipendiater 2018Från vänster - Roine Söderlundh, Ana Laguna, Isabella Larsson, Esther Maria Bit-Narva, Wilma Randler, Felicia Andersson, Samira Bethke, Mariane Orlando, Auguste Marmus, Athena Bianca Jansson Nesti, Emanuel Heimann Ippolito, Patrick Karlström, Gunilla Jensen, David Lagerqvist, Aleksander Nikolaev, Ninos Josef, Johanna Björnson, Jörgen Stövind. Stipendiaterna Cassandra Arnmark, Matheus Bäckström, Dante Lagercrantz och Mani Samawi var förhindrade att närvara vid stipendieutdelningen på Kungliga Operan.

Läs mer här: https://carinaari.se/scholarships_sv_2018.html