2014-11-08

Carina Ari, Paris och orientalismen

Ami Skånberg Dahlstedt har skrivit ett intressant blogginlägg i samband med hennes vistelse i Carina Aris hedersbostad i Paris:

omdans.wordpress.com