2016-06-03

Dansens multitalang


"Lettres sur la danse et sur les Ballets" (Noverre 1760)- ett verk med stor betydelse för danskonstens utveckling, och än idag viktig för dansforskningen.

Läs här Peter Bohlins artikel Jean-Georges Noverre och den dramatiska baletten om dansens multitalang (ur Danstidningen 2/2016).

"Lettres sur la danse et sur les Ballets" finns i Carina Ari Biblioteket.