2011-07-11

Stipendieutdelning 2011

Carina Aris Minnesfond firade Donatrix högtidsdag år 2011 med både stipendieutdelning och hedrande av stiftelsens nestor professor Bengt Häger som samma dag fyllde 95 år. Festligheterna tog plats i Kungliga Operans guldfoajé onsdagen den 27 april i närvaro av prinsessan Christina, Fru Magnuson.

Stipendier till unga dansare, som sökt medel att förkovra sig utomlands, gavs även i år i samarbete med Agda Cecilia Riltons Balettfond till sammanlagt 18 sökande. Två av dessa begåvade dansare har erbjudits ett utökat stipendium för helårsstudier utomlands och två dansare stipendierades av Minnesfonden med fri vistelse i Carina Aris Hedersbostad i Paris under viss tid i samband med studier.

Den sammanlagda stipendiesumman som utdelades till unga dansare under firandet uppgår till drygt 600 000 kronor (ca 65 000 €).

Minnesfonden har även utvalt Anders Nordström från Kungliga Baletten till årets Christer Holgersson stipendiat. Stipendiet på 10 000 kronor är stipulerat för en manlig dansör med klassisk skolning, som har eller ska pensioneras under året.

Nikita Ruhl, Bengt Häger och Vivian Assal Koohnavard