2014-01-20

London - Central School of Ballet

Central School of Ballet kan starkt rekommenderas till unga dansare antingen innan eller efter gymnasieutbildning inom dans. Att jag sökte mig dit har blivit ett viktigt steg både i mitt privata liv och för min karriär, och var fantastisk spännande och lärorikt.

För mig kompletterade detta år Kungliga Svenska Balettskolans yrkesdansarutbildning på ett väldigt bra sätt. Eleverna jobbar som ett kompani med namnet Ballet Central under sista året av den tre år långa utbildningen och de behandlas som unga professionella dansare av lärarkollegiet, koreograferna och alla andra vuxna involverade i kursen.

Dansarna förbereds intensivt för yrkesdansvärlden inom flera av danskonstens områden; förutom hög standard i träning av klassisk balett och modern/nutida dans (mest Cunningham- och Limón-teknik), tränas de i jazz, flamenco (spansk karaktärsdans), musikal, drama m.m. Även repertoaren känns noggrant utvald, väl varierad, utmanande, samt belönande att framträda på scen med. Vad jag tycker är oerhört värdefullt med CSB är det faktum att man får ta emot en Bachelor of Arts (in Professional Dance and Performance) vid examen.

Detta har gett mig ett flertal möjligheter, och lett mig till en (än så länge) lyckad och njutbar karriär inom dansen.

Anton Rosenberg
(Carina Ari stipendium 2011)

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar